Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej w portach Trójmiasta

Rozwój infrastruktury kolejowej na terenie portów Trójmiasta

Żaden nowoczesny port nie będzie miał żadnych szans na rozwijanie się, jeśli doprowadzone do niego nie zostaną odpowiednie komunikacyjne trasy, i to nie tylko drogowe lecz również pociągowe. W chwili obecnej infrastruktura kolejowa dużo do życzenia będzie pozostawiać, w szczególności na terenach portowych jest jeszcze sporo do zrobienia w tych obszarach. Jeżeli będzie chodzić o Trójmiasto, to tu dużo lepiej wypada pod tym względem Port w Gdańsku. Na samym początku bieżącego roku została oddana do użytkowania linia 226 między Północnym Portem a Pruszczem Gdańskim. Dodatkowo w trakcie budowy jest kolejny tor na tej trasie, dzięki czemu już od września pociągi będą mogły jeździć w obie strony, z całkowitą przepustowością w okolicach dwustu pełnych składów na dzień. Zamierzenia są dużo większe, ponieważ zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli Portu Gdańskiego przepustowość modernizowanej linii ma być zwiększona blisko sześć razy. Z tego też powodu już teraz realizowanych jest parę ważnych projektów, mających pomóc w zrealizowaniu tego celu, a kilka nowych będzie na etapie konsultacji społecznych, projektowania czy gromadzenia koniecznej dokumentacji.

Równie spory zakres prac prowadzony jest w porcie w Gdyni. W pierwszej kolejności port ten ma w planach dostosować kolejową infrastrukturę do parametrów sieci TEN-T. Będzie to między innymi pozwalać na możliwość obsługiwania dużo dłuższych oraz cięższych pociągów niż w chwili obecnej, bo aż do 740 metrów długości. Przeprowadzona przy okazji porządna przebudowa sterujących systemów przyczyni się z kolei do znacznego wzrostu bezpieczeństwa, a równocześnie poprawi jakość obsługi przejazdów w samym porcie. Jednym ze znacznie większych projektów, jakie by mogły znacząco na sporo lat poprawić stan połączeń kolejowych w Gdyni, jest modernizacja dwóch tras przebiegających przez tę miejscowość. W chwili obecnej linie posiadają tylko po jednym torze, a dodatkowo nie posiadają linii elektrycznej, więc oba te obszary są do ruszenia. Aktualnie ten właśnie projekt jest w trakcie studium wykonalności, a po skończeniu tego etapu można będzie zaprezentować najbardziej obiecujące rozwiązania i rekomendacje. Planowany koszt to ponad półtora miliarda złotych, a szacowana data ukończenia to rok 2021.